Asset Management invoeren

Het invoeren van Asset Management bestrijkt een aantal processen (Ontwerp, Maintenance en Productie) en deelprocessen. Nadat de directie Asset Management heeft geadopteerd binnen het bedrijf en dit ook een plaats heeft gegeven op de agenda van de directievergadering moet er op dit niveau een functieverantwoordelijke worden aangesteld, noem het maar de "drager" van Asset Management.

Bedrijven hebben strategische doelstellingen die flexibel zijn. Deze zijn onderhevig aan bewegingen in de markt, economisch/financiŽle ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen en niet in de laatste plaats de levensfase van het product. De stelling dat de functie Asset Management een volwassen afdeling wordt maar nooit in een steady state fase komt is hier op van toepassing. De uitgangspunten veranderen dus voortdurend en dat maakt dit vak zo boeiend.

Het maken van de vertaling van Bedrijfsstrategie naar Productiestrategie en van daar naar Maintenancestrategie en (her)Ontwerpstrategie zijn dus de elementen van Asset Management.

Praktisch gezien hebben we het dus over de realisering van de gewenste OEE (Overall Equipment Effectiveness) per productie-unit, het realiseren van de vereiste technische beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de productie-unit en daar waar noodzakelijk de vereiste modificaties (life time extension). Als voorwaarde daarbij maar in feite als uitgangspunt geldt dat de eisen op het gebied van SHEQ (Safety, Health, Environment en Quality) leidend zijn. Ook invulling geven aan het Onderhoudsconcept en Onderhoudsconceptbeheer om te voldoen aan eisen en regels gesteld door overheden en andere officiŽle instanties is een uitgangspunt (License to Operate). Niet in de laatste plaats is het borgen van bovengenoemde processen, in de vorm van het vastleggen van de activiteiten, procedures, tekeningen en andere vereiste documenten, onderdeel van Asset Management.

UpHills heeft uitgebreide kennis van het ontwikkelen, invoeren en borgen van bovengenoemde processen.