UpHills Analyse

Elk verander en verbeter traject start met een grondige analyse van de bestaande situatie. Afhankelijk van de omvang en complexiteit zal deze analyse vooraf gegaan worden door een quick scan, audit, haalbaarheidsstudie en daar waar vereist een risico-inventarisatie.

UpHills heeft veel kennis en ervaring betreffende het analyseren van Asset- en Maintenance organisaties in diverse branches. Uiteraard wordt deze analyse aangevuld met adviezen hoe de beoogde doelstellingen te kunnen realiseren.

UpHills Contractontwikkeling

Elke set van afspraken wordt vastgelegd in een contract. Dit kunnen contracten zijn met interne of externe partijen in de vorm van een Service Level Agreement (SLA), een regie contract of een meer complexer prestatiecontract.

UpHills helpt u met aantoonbare kennis en ervaring uw Asset Managementcontract te ontwikkelen, te implementeren en uit te voeren waarbij de rapportages, aan de hand van relevante Key Performance Indicators (KPI), uw dashboard vormen.

UpHills Implementatie

Het implementeren van verander- en verbetertrajecten blijkt in de praktijk gecompliceerder te zijn dan verwacht. Dat heeft alles te maken met een juiste inschatting waar de organisatie staat en hoe hoog de lat ligt ten aanzien van de doelstellingen. Vanuit de literatuur blijkt dat wanneer de lat te hoog ligt de motivatie bij medewerkers om de vereiste inspanning te leveren omlaag gaat.

UpHills weet als geen ander wat er voor nodig is om mensen, methoden en systemen op het juiste niveau te laten samenwerken waarbij het bestaande en gewenste professionaliteitniveau van de medewerkers leidend is.

UpHills Continu Verbeteren

In toenemende mate zijn bedrijven en organisaties onderhevig aan veranderende omstandigheden en condities. Het is van belang om daar adequaat op in te kunnen spelen. Als Asset Management organisatie moet op deze veranderende uitgangspunten soepel en doelgericht geanticipeerd kunnen worden om de toegevoegde waardestatus te kunnen verkrijgen of behouden.

UpHills leert u om de bestaande uitgangspunten en doelstellingen niet als vanzelfsprekend aan te nemen maar deze continue te evalueren en daar waar gewenst of vereist opnieuw te definiŽren.