UpHills Continu Verbeteren

Continu verbeteren (Continues Improvement) is in een organisatie niet een vanzelfsprekendheid. In de praktijk is een Maintenance organisatie veelal gericht op het in stand houden, storingen verhelpen en het helpen van de productie bij in- en omstellen en andere behoeften volgens normen als ISO-55000 (PAS-55). Dit kan uitgelegd worden als het leveren van kwaliteit want de afdeling vult op dat moment in wat de klant(productie) vraagt en verwacht. Dit is echter korte termijn gericht. Wanneer de storing of klacht met enige regelmaat terugkomt zal, ondanks de snelle en dus effectieve wijze van oplossen, de klant uiteindelijk niet meer tevreden zijn.

UpHills Improvement ondersteunt u bij het inrichten van uw organisatie gebaseerd op het continu verbeteren. Natuurlijk moeten storingen adequaat opgelost worden. Maar wat volgt is het vastleggen van oorzaak en gevolg zodat op reguliere basis de storingen geanalyseerd kunnen worden en passende maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen.

UpHills Improvement is gebaseerd op het continue evalueren van bestaande doelstellingen, deze indien vereist bij te stellen en daar vervolgens het continue verbeterproces op af te stemmen (Deming / PDCA cycle). De doelstellingen van Maintenance worden bijgesteld omdat de organisatiedoelstellingen voortdurend wijzigen. Daar waar eerst de efficiency van het Maintenance proces leidend is kan vervolgens de beschikbaarheid en betrouwbaarheid of de Safety, Health and Environment leidend zijn. Dat deze doelstellingen snel kunnen wijzigen laat een aantal voorbeelden uit de praktijk zien zoals incidenten met bedrijven waar dodelijke ongelukken waren te betreuren of catastrofale milieu effecten zich voordeden. Alleen al de vraagstukken rondom de CO2 uitstoot vraagt een andere zienswijze en aanpak met betrekking tot Asset Management en vergt innovatieve maatregelen.

UpHills Improvement integreert het verbeterteam in de bestaande operationele organisatie die wordt geleid en gefaciliteerd door de Reliability Engineer. Het verbeterteam wordt gevormd door de Proces en/of Technical Engineer, de Maintenance Engineer de technicus, de productiemedewerker en vertegenwoordiger van specifieke afdelingen en aannemers. In het bijzonder de continu´teit (functie van Reliability Engineer met mandaat van het management) van de bijeenkomsten, de specifieke doelstellingen en de multidisciplinaire samenstelling zorgen er voor dat het continue verbeteren een integraal onderdeel van het voortbrengingsproces wordt. Bijkomend voordeel is dat de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers bij het voortbrengingsproces worden verhoogd.