De ontwikkeling van Asset Management

De ontwikkeling van Asset Management en het begrip over deze functie is nog vol in beweging. De ontwikkeling is in alle branches en vakgebieden actueel en organisatoren van seminars, consultancy bureaus en opleidingsinstituten maken hier dankbaar gebruik van. De vraag is wat maakt de ontwikkeling van Asset Management zo complex?

De complexiteit zit hem voor een belangrijk deel in de manier waarop bedrijven zich georganiseerd hebben en voornamelijk de functionele scheiding die aangebracht is. Dit is voor een aanzienlijk deel te verklaren vanuit historisch perspectief echter, het voert te ver om dit hier verder toe te lichten. Vanuit deze functionele scheiding, ogenschijnlijk de meest simpele vorm van organiseren, wordt het managen van Assets onderdeel van een afdeling, (de Technische Dienst of onderdeel daarvan) die verder weinig of geen invloed kan uitoefenen op andere afdelingen (Productie, Logistiek, Nieuwbouw ed.). Dit terwijl Asset Management juist door UpHills omschreven is als het samenspel tussen drie hoofdprocessen waarin de belangrijkste invloedsfactoren zijn ondergebracht; het Ontwerpproces, het Onderhoudsproces en het Productieproces.

Om de ontwikkeling van Asset Management te kunnen stimuleren moet er dus iets veranderd worden in de manier waarop bedrijven tegen Asset Management aankijken en de manier waarop deze functie wordt gepositioneerd. Alles draait ook hier weer om Mensen Methoden en Systemen, zijnde de inrichting van de organisatie. Het Management van een bedrijf zal zich duidelijk uit moeten spreken over de rol en invoer van Asset Management en dit een prominente functie geven binnen het bedrijf en zijn processen.

UpHills heeft een jarenlange kennis en ervaring op dit vlak opgebouwd en kan u de oplossing bieden bij dit complexe vraagstuk.