UpHills diensten

Projecten

UpHills biedt diensten aan die allen te maken hebben of een relatie hebben met Asset Management. Deze diensten zijn ontwikkeld in verschillende branches en bestrijken verschillende bedrijfsprocessen.

Analyse

Het doorlichten van bedrijven op Asset/Maintenance Management niveau met als doel een beeld te krijgen van de huidige situatie en aanbevelingen te doen en te implementeren ter verbetering. De onderwerpen die daarbij aan de orde komen kunnen variŽren van de directe bedrijfsprocessen zoals het Maintenance- en Productieproces, tot het geven van een beeld van de energie consumptie van Assets.

Een ander doel kan zijn om een beeld te krijgen hoe een samenwerking met een (externe)contract partij opgezet of verbeterd kan worden. Dit contract, in de vorm van een Partnership Contract, Performance Contract, Incentive Contract of Service Level Agreement (SLA), wordt geanalyseerd en voorstellen voor verbetering geïnitieerd en geïmplementeerd. Deze dienst kan uitgebreid worden met een haalbaarheidsstudie en uitgebreide risicoanalyse.

Ontwikkeling

Het ontwikkelen, implementeren en managen van Asset/Maintenance contracten behoort tot een van diensten waar UpHills in gespecialiseerd is. Onderdelen daarvan zijn het vastleggen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in een RASCI model, dit onder te brengen in een document die de financiŽle, juridische, managerial en verbeter/ontwikkel aspecten borgen. De implementatie en organisatorische invulling vergen veel aandacht in het bijzonder omdat er veel belangen van de verschillende partijen, opdrachtnemer, opdrachtgever en contractorganisatie mee gemoeid zijn. Bij de implementatie van de organisatie komt op de eerste plaats de selectie en introductie van de (nieuwe) medewerkers met zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarbij wordt zeer zorgvuldig uitgelegd wat de sfeer en inhoud van het contract is. Tevens moeten in deze fase de methodieken, processen en systemen geÔntroduceerd en geÔmplementeerd worden als werkproces, rapportage, onderhoudsconcept, Onderhoudsinformatiesysteem (CMMS) etc. In alle gevallen is het zaak om datgene wat in het contract vermeld staat, tot uitdrukking te brengen wat de verwachting is welke de verschillende partijen voor ogen hebben. Dit vasthouden en verder ontwikkelen tot een onderling vertrouwen en Partnership is de kunst die UpHills beheerst.