Over UpHills

UpHills is officieel opgericht op 10 april 2010 onder de naam UpHills Management & Consultancy B.V. door de huidige eigenaar/directeur Hans Hillenaar en heeft tot doel Asset Owners en Technische Dienstverleners te ondersteunen bij het Managen van (haar) Assets.

Hans Hillenaar is een ervaren proces en verandermanager op het gebied van Asset en Maintenance Management met toonaangevende resultaten op deze onderwerpen.

De kennis en ervaring zijn de afgelopen 35 jaar opgedaan in de industrie en bij de semi-overheid , zowel bij Asset Owners als bij Technisch Dienstverleners zoals Stork en SPIE. Deze kennis is hoofdzakelijk toegepast bij de grotere bedrijven als NAM, DSM, Suikerunie, Hoogheemraadschap van Delfland, Corus(Tata), AVR, Hexion, BP Raffinaderij Rotterdam, Argos en EBS in de branches Proces en Maakindustrie, Centrale overheid, Energie, Food en Pharma, Consumer goods, Transport en Logistiek en Zakelijke dienstverlening.

Met deze kennis en ervaring zijn processen op het gebied van Asset Management ingericht en verbeterd (Process Improvement). De rode draad is focus op de kosten per eenheid product in een proces van continue verbeteren. Meer specifiek is het doel van deze verbetering, het verlagen van de kosten, de verbetering van de SHEQ aspecten en het verhogen van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de Assets.

Specialisme is de organisatie op het snijvlak van Mensen, Methodieken en Systemen en meer specifiek de interne en externe samenwerkingsverbanden op het gebied van Asset/Maintenance Management. Het daarbij succesvol doorlopen van processtappen als Verkenning, Analyse, (Audits), Contractontwikkeling, Implementatie en Uitvoering hebben tot aantoonbare resultaten geleid.

De Visie is dat iedere substantiële verbetering en verandering gebaseerd moet zijn op voldoende draagvlak van strategisch, tactisch als operationeel niveau om tot een duurzaam succes te kunnen leiden.

UpHills zet deze kennis en ervaring in, in de vorm van Interim Management en Consultancy, ter ondersteuning van haar klanten met als doel een aantoonbare verbetering te realiseren op het gebied van Asset Management. Het ontwikkelen, implementeren en optimaliseren van samenwerkingsverbanden (Asset/Maintenancecontracten ed.) en het coachen van medewerkers en organisaties behoort mede tot dit onderwerp.