Waarom UpHills?

Praktische toepassing

Asset Management is het samenspel van diverse processen waarin mensen de hoofdrol spelen. De communicatie over de processen en deelprocessen die van toepassing zijn op Asset Management moet plaatsvinden op het niveau van de medewerkers die deelnemen aan deze processen, van de monteur of productiemedewerker tot en met de algemeen directeur in letterlijke en figuurlijke zin.

UpHills heeft de afgelopen 35 jaar de kennis en ervaring opgebouwd om zowel op werkplaats- als op directieniveau op dit onderwerp te kunnen communiceren. De vertaalslag van abstracte methodieken en systemen naar praktische handvaten voor gebruikers is daardoor succesvol toegepast. Te denken valt hierbij aan filosofieën en methodieken als Total Productive Maintenance, Failure Mode and Effect Criticality Analysis, Root Cause Analysis etc. Ook het selecteren en implementeren van Onderhoudsinformatiesysteem (CMMS) is hierbij een onderwerp waar het op de praktische invulling aankomt.

UpHills heeft de ervaring dat de kennis en informatie over gedrag van Assets aanwezig is bij de medewerkers van de Technische Dienst en Productie. Bij het introduceren van nieuwe beheersprocessen dient juist op dit niveau focus te zijn op het ontsluiten van deze kennis en informatie en draagvlak voor de introductie. UpHills heeft bewezen hierin op zijn best te zijn en tevens de intermediaire rol te kunnen spelen tussen werkvloer en middel- en hoger management.

UpHills heeft ervaren dat het van groot belang is om alle partijen die een rol spelen binnen Asset Management dat respect toe te delen die het verdient. UpHills realiseert dit door te coachen in een "één op één" situatie, het geven van workshops voor afdelingen in de vorm van het behandelen van praktijkcases en in een interactieve benadering met betrokkenen.

Een organisatie die nog niet op het niveau zit dat er gesproken kan worden van besturen op Asset Management niveau moet geholpen worden om daarin de eerste stappen te zetten en resultaten te boeken. Door het boeken van resultaat ontstaat het succesgevoel en de behoefte naar meer. UpHills biedt hierbij de ondersteuning op een wijze waarbij medewerkers binnen de organisatie uiteindelijk in een proces komen van continu verbeteren. Eerste stap in dit proces is het in beeld brengen van de huidige situatie. UpHills verzorgt dit in de vorm van een quick scan of audit waaraan een praktische set van acties gekoppeld wordt om de stap naar Asset Management te kunnen maken. Belangrijk is dat ook hier met respect naar de bestaande situatie gekeken wordt en er zeker geen verwijtend rapport verschijnt. UpHills zorgt voor een "oh ja" sfeer, de behoefte om de bestaande situatie te verbeteren en een set van acties om dit om te kunnen zetten naar een praktische invulling.